Belangrijke documenten

Hieronder kunt u een aantal belangrijke documenten vinden, zoals de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Klik op de links om deze documenten in te zien.

De statuten

Het huishoudelijk reglement

Het bouw reglement

Opzegformulier voor leden

langsdeakker16

Biodiversiteit

In Nederland daalde de biodiversiteit van ongeveer 40 procent in 1900 tot ongeveer 15 procent in 2010. Inheemse planten- en diersoorten hebben gemiddeld nog maar een omvang van 15 procent van de natuurlijke situatie. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn landgebruiksverandering, milieudruk en versnippering van ecosystemen. In vergelijking tot Europa en de rest van de wereld  staat de Nederlandse biodiversiteit er niet best voor. In Europa als geheel resteert nog bijna de helft van de oorspronkelijke biodiversiteit. Op wereldschaal is ruim 70 procent behouden gebleven.

Toegevoegde waarde

Op tuinvereniging Langs de Akker proberen we via natuurlijk beheer, inrichting en onderhoud van het algemeen groen – bermen, oevers, sloten, bosjes, vijvers, heggen en borders – een nog grotere toegevoegde waarde te verkrijgen voor plant en dier. We planten meer inheemse planten, struiken en bomen die op de Rode lijst van beschermde planten voorkomen. Niet alleen in het algemeen groen, maar ook in de eigen tuin. En met een rommelhoekje komen er al snel naar voedsel zoekende dieren.

LdANatuurlijkTuinieren