Opzegging en verkoop tuin/huisje

Opzeggen:

 • Zodra u het ondertekende formulier tot opzegging van uw tuin, samen met 1 set sleutels huisje (evt. schuur) aan het bestuur hebt afgegeven, gaan wij het taxatie- en verkoopproces in gang zetten.

Taxatie:

 • Twee mensen (schouw commissie) komen het huisje, de opstallen én de tuin controleren of alles wat er zich op tuin bevindt in overeenstemming met het huishoudelijk- en het bouwreglement en de statuten is. Mocht dit niet in orde zijn dan krijgt u bericht om dit eerst aan te passen, waarop een volgende schouw volgt tot het in orde is.
 • Drie taxateurs (individueel en onafhankelijk) komen het huisje taxeren, van de 3 taxatieprijzen wordt het gemiddelde bedrag genomen.
 • Drie taxateurs (gezamenlijk ) komen om de tuin te taxeren.
 • U krijgt vervolgens de taxatierapporten per mail toegestuurd, samen met een verkoop-akkoord formulier met de verkoopprijs erop. Dit formulier kunt u dan ondertekend afgeven aan het bestuur. Dan krijgt u van ons inschrijfformulieren voor de geïnteresseerden (zie onder Verkoop).

Houdt u er rekening mee dat bovengenoemd proces ca. 5 weken in beslag zou kunnen nemen, mocht u wat moeten aanpassen op de tuin of aan het huisje dan is het aan u hoe lang u daarvoor wil nemen.

Verkoop:

 • Uw tuin met huisje wordt gepubliceerd, op het bord en de website, per de 1e van de maand of de 15e van de maand. Vanaf 15 oktober t/m 31 januari worden er geen tuinhuisjes voor verkoop gepubliceerd.
 • Na de publicatietermijn en inschrijving per mail (2 weken) volgt de bezichtiging op de 1e zaterdag daarop.
 • De geïnteresseerden dient u zelf te ontvangen en hun vragen te beantwoorden. Voorstel is om dit te doen om 11.00 uur; de bezichtiging duurt nooit langer dan 1 uur. Tevens dient u de geïnteresseerden inzage te geven in de taxatierapporten. Algemene vragen worden veelal op de website beantwoord, anders kunnen zij deze stellen aan het bestuur via mail of tijdens het inloopspreekuur.
 • U krijgt inschrijfformulieren voor de geïnteresseerden van ons waarop ze aangeven het huisje te willen kopen, dit dienen ze dan geheel in te vullen en te ondertekenen. Wij verzoeken u deze formulieren nog dezelfde dag af te geven aan het bestuur of in de brievenbus te doen bij het hek van Langs de Akker. (graag even per mail doorgeven als u het in de brievenbus doet)
 • Diegene met het laagste kandidaat-lidnummer heeft als 1e recht op de koop en kandidaat leden zonder tuin gaan voor.
 • Uiterlijk 1 week na de bezichtiging krijgen alle  kandidaat kopers bericht per mail of ze in aanmerking gekomen zijn of niet.
 • U wordt samen met de koper uitgenodigd in het clubhuis voor het ondertekenen van de koopovereenkomst en de overdracht van het 2e setje sleutels.
 • Mocht u inboedel ter overname willen aanbieden of laten staan dan kunt u dat vervolgens met de koper bespreken.
 • Uiterlijk binnen 3 weken na de verkoop maken wij een afrekening voor u, deze omvat onder meer waterverbruik, eventuele openstaande bedragen, terugbetaling van de borg en een deel (pro rata) van de jaarcontributie. De jaarpremie voor de huisjes verzekering is voor rekening van de verkoper.
 • Als er geen belangstelling is voor uw tuin, blijft deze nog een tijdje aangeboden staan. Daarna zal de prijs verlaagd moeten worden. (zie de Statuten)

Voor nog meer details (statuten en huishoudelijk reglement) verwijzen wij naar onze website.

Watermeter

In de volkstuinen bevindt zich een hoofdkraan en watermeter (zie afbeelding). Het is zeer raadzaam om voor de winter hoofdkraan dicht te doen, uw kranen open te zetten en te zorgen dat uw leidingen leeg zijn.

Elk jaar dient u op tijd (voor de laatste zaterdag van november) zelf uw watermeterstanden per email aan het bestuur door te geven. Wij sturen u een herinnering maar dit is uw verantwoordelijkheid. Zonder de watermeterstanden kunnen wij niet op tijd de afrekening per tuin berekenen.

U bent verantwoordelijk vanaf de watermeter. Indien er schade is, dient u zelf een loodgieter in te schakelen. B.v. Le Cuivre, Brommer of Born kennen ons terrein.

Waterput

Groen afval

Groenbakken

Tijdens het tuinseizoen worden de volle bakken elke vrijdag geleegd. De groenbakken zijn uitsluitend voor te composteren 'groenafval'. Niet voor takken, stronken, hout en al helemaal niet voor huishoudelijk afval. Maakt u het groen klein en zorgt u dat het ook in de hoeken van de bak zit.

Takken

Het hele jaar door kunt u uw takken op de parkeerplaats (zie bord) neerleggen. Deze worden regelmatig gehakseld. Het haksel mag u gebruiken. U mag er ook dikke takken neerleggen en stronken (kan niet in de hakselaar). U mag er niet neerleggen: riet, rozensnoeisel, hele dunne twijgjes, planken en ander houtafval.

Ander afval

Huishoudelijk afval dient u zelf af te voeren. Hetzelfde geldt voor uw bouwafval, tegels etc. Dus niet in de groenbakken of in de algemene ruimte dumpen !

LdANatuurlijkTuinieren