Wat komt er bij kijken?

Wilt u tuinieren bij Langs de Akker? Bedenk dat het creëren en regelmatig onderhouden van tuin, tuinhuis, heg en hoofdpad, veel tijd en energie vraagt. Teleurstellingen zijn er genoeg. Voor behoud van natuur en biodiversiteit gebruiken we geen giftige stoffen. We zijn immers trots op onze nationale erkenning Natuurlijk Tuinieren met maar liefst vier stippen: de hoogste kwalificatie. Minstens zo belangrijk is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bestaan van de vereniging. De tuinleden zetten zich onder andere in voor bestuurswerk, diverse commissies en onderhoud van terrein en gebouwen.

foto2
foto3

Groen en rust

Ons terrein biedt zowel rust aan tuinders als aan wandelaars die hier tijdens het seizoen welkom zijn. Langs de Akker is zeker geen recreatiepark. Voorzieningen voor spelende kinderen zijn er dan ook niet. In het hoofdgebouw is plek voor gezellige activiteiten en ontmoetingen.

Onderhoud terrein
In de maanden april tot en met november nemen de leden (onder de 78 jaar) zes keer deel aan onderhoud van sloten, paden, heggen, beplanting en singels. Ook de parkeerplaats en gebouwen worden daarbij niet vergeten. Een enthousiaste groep tuinders helpt in de winter met zaken als snoeien, ophangen van nestkasten en fatsoeneren van takkenwallen.

Aanmelden

Hoe komt u aan een (nuts)tuin? Allereerst gaat u, als inwoner van Amstelveen, met een ingevuld aanmeldformulier naar een inloopspreekuur van het bestuur. We maken dan kennis en bespreken de voorwaarden. Bij inschrijving als kandidaat-lid, kosten 40 euro per jaar, ontvangt u een lidnummer. Zijn er tuinen beschikbaar? Dan kunt u zich voor een specifieke nutstuin of tuin met een huisje inschrijven. Het lidnummer bepaalt of u aan de beurt bent.

 

langsdeakker17

Beschikbare tuinen

Op iedere eerste dag van de maanden april tot en met oktober plaatsen wij een overzicht; zowel hier als op het informatiebord bij de parkeerplaats. Inschrijven voor een van de tuinen kan tot 15 dagen na plaatsing.

Te koop / te huur:

 


 


Uw belangstelling kunt u richten aan het bestuur van

Tuinvereniging Langs de Akker
Langs de Akker 2
1186 AB Amstelveen
info@langsdeakker.nl

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de reguliere kosten.

Financiële verplichtingen voor leden in het jaar 2023

Volkstuinen Nutstuinen
Grondhuur € 178 € 89
Contributie € 110 € 110
Belastingen en heffingen € 54 € 27
Onderhoud € 140 € 70
Groenafvoer € 68 € 34
Totaal € 550 € 330
Verzekering P/J n.v.t.
Waterverbruik m3 P/J P/J

Eenmalige kosten bij toewijzing van een tuin

Volkstuinen Nutstuinen
Inleggeld 10% van de taxatieprijs met een minimum van € 455 10% van de taxatieprijs met een minimum van € 115
Borgsom* € 200 € 75

*Bij opzegging van een tuin wordt de borgsom, na aftrek van eventuele schulden, aan het vertrekkende lid terugbetaald.