Wat komt er bij kijken?

Wilt u tuinieren bij Langs de Akker? Bedenk dat het onderhouden van tuin, tuinhuis, heg en hoofdpad, veel tijd en energie vraagt. Tuinieren is voor mensen die daar fit genoeg voor zijn. Het is dus niet de bedoeling dat u het tuinwerk uitbesteedt of een tegeltuin gaat aanleggen. Voor behoud van natuur gebruiken we geen giftige stoffen. Dit betekent dat u de natuur zeker zult tegenkomen op uw tuin in de vorm van vogels, egels en uilen maar ook hazen, fazanten, mollen, slakken, muizen en een enkele rat. Ook zij zullen interesse hebben in uw planten en groenten. Minstens zo belangrijk is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bestaan van de vereniging. De tuinleden zetten zich onder andere in voor bestuurswerk, diverse commissies en onderhoud van terrein en gebouwen.

foto2
foto3

Groen

Ons terrein biedt zowel rust aan tuinders als aan wandelaars die hier tijdens het seizoen welkom zijn. Langs de Akker is zeker geen recreatiepark. Voorzieningen voor spelende kinderen zijn er niet. In het hoofdgebouw is plek voor gezellige activiteiten en ontmoetingen.

Onderhoud terrein- Algemeen werk
In de maanden april tot en met november (op de tweede en vierde zaterdag van de maand) nemen de leden (onder de 78 jaar) minimaal zes keer deel aan onderhoud van sloten, paden, heggen, beplanting en singels. Ook de parkeerplaats en gebouwen worden daarbij niet vergeten. Een enthousiaste groep tuinders helpt in de winter met zaken als snoeien, ophangen van nestkasten en onderhouden van takkenwallen.

Hoe komt u aan een tuin? Allereerst gaat u, als inwoner van Amstelveen naar een inloopspreekuur van het bestuur (alle info hierover op pagina Contact onder het kopje Inschrijven. Tijdens het inloopspreekuur maken we dan kennis met u, u vult ons inschrijfformulier in en u kunt vragen stellen. Na inschrijving als kandidaat-lid, kosten 40 euro per jaar, ontvangt u een lidnummer.

Zijn er tuinen beschikbaar? Dan kunt u zich voor een specifieke moestuin of tuin met een huisje inschrijven. Het lidnummer bepaalt of u aan de beurt bent.

Ook voor inschrijving als partnerlid moet u op het inloopspreekuur langskomen.

langsdeakker17

Beschikbare tuinen

Op iedere eerste dag van de maanden april tot en met oktober (maar soms ook wel eens midden in de maand) publiceren wij de tuinen waarop kan worden ingeschreven; zowel hier als op het informatiebord bij de parkeerplaats. Inschrijven voor een van de tuinen kan in de regel na bezichtiging.

Te koop / te huur:

  TUIN 100

met daarop ter overname een huisje en bijbehorende opstallen.
De totale taxatieprijs bedraagt:

  € 7.940,-

Uw belangstelling kunt u tot 25 juli 2024 17.00 uur
per email richten aan het bestuur van Tuinvereniging Langs de Akker,
per adres: huisjesverkoop@langsdeakker.nl

Alleen belangstellenden met een inschrijfnummer kunnen op afspraak de tuin en het huisje bezichtigen en aansluitend inschrijven.

(tuin niet betreden zonder afspraak)

Foto Tuin100

  TUIN 78

met daarop ter overname een huisje en bijbehorende opstallen.
De totale taxatieprijs bedraagt:

  € 7666,-

Uw belangstelling kunt u tot 2 augustus 2024 17.00 uur
per email richten aan het bestuur van Tuinvereniging Langs de Akker,
per adres: huisjesverkoop@langsdeakker.nl

Alleen belangstellenden met een inschrijfnummer kunnen op afspraak de tuin en het huisje bezichtigen en aansluitend inschrijven.

(tuin niet betreden zonder afsprak)

tuin 78

Financiële verplichtingen voor leden in het jaar 2024

Volkstuinen Moestuinen
Grondhuur € 192 € 96
Contributie LdA € 75 € 75
Lidmaatschap AVVN € 33 € 33
Belastingen en heffingen € 54 € 27
Onderhoud € 100 € 50
Groenafvoer € 70 € 35
Totaal € 524 € 316
Verzekering P/J n.v.t.
Waterverbruik m3 P/J P/J

Eenmalige kosten bij toewijzing van een tuin

Volkstuinen Moestuinen
Inleggeld 10% van de taxatieprijs met een minimum van € 455 10% van de taxatieprijs met een minimum van € 115
Borgsom* € 200 € 75

*Bij opzegging van een tuin wordt de borgsom, na aftrek van eventuele schulden, aan het vertrekkende lid terugbetaald.