Visie

Groen, respect en samenwerking voeren bij Langs de Akker de boventoon. Vandaag de dag is extra nadruk op natuurlijk beheer en zorg voor biodiversiteit hard nodig. Immers, volkstuincomplexen zoals Langs de Akker zijn kwalitatieve groengebieden met een grote biodiversiteit. In Nederland daalde de biodiversiteit van ongeveer 40 procent in 1900 tot ongeveer 15 procent in 2010. Inheemse planten- en diersoorten hebben gemiddeld nog maar een omvang van 15 procent van de natuurlijke situatie. Uiteraard zijn chemische bestrijdingsmiddelen op ons complex niet toegestaan.

Door natuurlijk beheer, inrichting en onderhoud van ons algemeen groen ontstaat de toegevoegde waarde voor planten, dieren en tuinleden. Het algemeen groen op ons terrein bestaat uit sloten, oevers, bosjes, vijvers, heggen, bermen en borders. Het onderhoud ervan doen we met elkaar tijdens de zaterdagse tuindiensten. En dat is tevens een leuke manier om elkaar nog beter te leren kennen.

Langs de Akker is een vereniging. Uitgangspunt is dus dat wij met zijn allen verantwoordelijk zijn voor het complex en alles wat daar op gebeurt. Wij zijn met zijn allen de vereniging.

langsdeakker09
langsdeakker12

Het terrein

Langs de Akker is vernoemd naar de weg waaraan de volkstuin ligt en beslaat 7,5 hectare. De vereniging huurt de grond van de gemeente Amstelveen. Er zijn 169 volkstuinen van elk ongeveer 250 m2 en 16 moestuinen van elk ongeveer 125 m2.

Bij binnenkomst op het terrein treft u bij de grote parkeerplaats, het verenigingsgebouw, de tuinwinkel, een karrenopslagloods en de werkplaats. De winkel voorziet in allerlei tuinbenodigdheden, gasflessen en zakken aarde. Alle producten zijn milieuvriendelijk.

Iets verderop ligt de eco-hoek. Daar vindt u onder andere een bijzondere groentetuin met oude gewassen, diverse kruiden en een insectenhotel. Gezeten op het bankje in de Stiltetuin kijkt u uit op een heuveltje met diverse inheemse planten.

Grote en kleine tuinen

Tuinvereniging Langs de Akker kent twee soorten volkstuinen. Op bijgaande afbeelding is de indeling te zien. De grotere tuinen, de nummers 1 tot en met 169, zijn voorzien van een tuinhuisje, waterleiding en riool. Veel tuinders leggen zelf zonnepanelen aan om elektriciteit op te wekken. Enkele huisjes, de zogenaamde nonnenkappen, zijn voorzien van een schildje met het opschrift ‘gemeentelijk monument’. De nonnenkap is een unicum in Nederland. Op de grotere tuinen zijn behalve een tuinhuisje ook een fietsenschuurtje en een kleine kas toegestaan.

De kleinere tuinen zijn de moestuinen, rechtsonder op de plattegrond, met de nummers 170 tot en met 182. Op de moestuin staat veelal een kist of schuurtje voor tuingereedschap. Bij de moestuinen zijn gemeenschappelijke waterkranen aanwezig. Een gemeenschappelijk toilet is aanwezig in het hoofdgebouw.

De afmetingen van alle opstallen zijn vastgelegd in het Bouwreglement.

plattegrond

Beschikbare tuinen

Op Langs de Akker zijn regelmatig tuinen met een huisje of moestuinen beschikbaar.

Klik hier voor het actuele aanbod van beschikbare tuinen.

langsdeakker06

De vereniging

Tuinvereniging Langs de Akker, opgericht in 1971, is aangesloten bij de overkoepelende organisatie AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren. Gezamenlijk zorgen de tuinleden voor het vele onderhoud en de ontwikkeling van het tuinencomplex. Zo zijn er naast het bestuur en huismeesters ook diverse  commissies voor het maken van plannen en het uitvoeren van een scala aan activiteiten. De inzet van de leden is essentieel voor het voortbestaan van de vereniging. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering nemen de leden beslissingen over de regels van het complex.

Wilt u het bestuur spreken dan kunt u mail met een verzoek daartoe richten aan info@langsdeakker.nl.

 

langsdeakker13

Hoe het begon

TUINfotohoehetbegon

1964

Al in 1964 gaf gemeenteambtenaar de heer W. Tol in een brief aan de gemeente aan dat er behoefte bestond aan een tuinvereniging. Meerdere verzoeken om een stukje grond werden gedaan.

Voorjaar 1971

Pas begin 1971 berichtte de gemeente via het Amstelveens Weekblad dat geïnteresseerden in een volkstuin zich konden aanmelden.  In mei 1971 kregen de belangstellenden in het MOC-gebouw een plattegrond te zien met daarop 169 perceeltjes met een oppervlakte van ongeveer 250 m2 elk. Op elk perceel mocht een huisje gebouwd worden, niet groter dan 20 m2 binnenwerks omdat het anders tot de categorie van tweede woning zou gaan behoren.

Najaar 1971

Daarna ging het snel. De oprichtingsvergadering van Tuinvereniging Langs de Akker vond plaats op 16 september 1971. Het bestuur en de Statuten werden goedgekeurd. Een wervingsactie van de gemeente zorgde voor een groei van het ledenbestand tot boven de 100. In december 1971 konden de leden in de Bankrashal door middel van een plattegrond en op volgorde van aanmelding een tuin uitkiezen. Tegelijkertijd had men de keuze uit twee modelhuisjes: een met een puntdak en een met een lessenaarsdak.

1972

En toen begon het: een stuk weiland werd veranderd in een kavel voor een volkstuin. De volkstuinders betaalden 490 gulden aan de gemeente voor de aanleg van riolering en waterleiding. Het zand voor de fundering van de huisjes werd per schip over de Amstel aangevoerd, vandaar ging het verder met een oude DAF.

Oktober 1973

Op 10 oktober 1973 werd volkstuinvereniging Langs de Akker officieel geopend door de burgemeester, jonkheer drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland, die daartoe een dak op het model van een tuinhuisje plaatste. Namens de gemeente werd een Abeel geplant. Deze boom zou in het jubileumjaar 1996 een onderhouds-snoei krijgen. Maar door een misverstand werd de boom omgezaagd. Op die plek is achter de vijver met molensteen de rotstuin aangelegd.