Natuurlijk Tuinieren

       
"Je loopt over het dijkje en ineens zie je de oase: heesters, bomen, sloten, als een heerlijk groen dorpje.
Wat een verrassend mooi park, lekker beschut en veel zingende vogels."
Dit zijn de woorden van veldbiologe Ina Marbus, die onze tuinvereniging twee jaar heeft begeleid bij het werken aan het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
Uitleg over het 
project Natuurlijk Tuinieren

Het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, voorzien van de hoogste kwalificatie: 4 stippen op het Lieveheersbeestje. De vereniging kreeg deze onderscheiding in oktober 2002 uitgereikt door de loco-burgemeester dhr. M.J. Alink.
In augustus 2003 volgde een Internationale erkenning voor ecologisch tuinieren.

Bij de herkeuringen in juni 2009, 2013 en 2017 volgde wederom 4 stippen.

Langs de Akker is een van de 23 tuinverenigingen in Nederland met deze onderscheiding.
       

Via een klik op het logo krijgt u uitleg hoe het project Natuurlijk Tuinieren, voor het behalen van het Keurmerk, in zijn werk gaat.
Tevens ziet u welke andere verenigingen het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren hebben.

Op de website van Tuinen, kunt u zeer veel berichten en voorbeelden vinden van het ecologisch tuinieren.

Via de website Groenraad Amstelveen, komt u veel te weten over het algemeen groenbeheer in Amstelveen.

Op tuinpraat.nl kunt u nieuws en artikelen lezen van onze bond voor volkstuinders, het AVVN.

       
Houtwallen (takkenwallen )    
Op verschillende plekken zijn houtwallen opgeworpen.
Houtwallen bieden nest- en schuilplaatsen voor allerlei kleine dieren, zoals muizen, wezels, egels, padden en bruine kikkers. Het winterkoninkje en het roodborstje nestelen hierin. Ook dagvlinders en hommelkoninginnen vinden er een plekje om te overwinteren.
Houtwallen zijn ook belangrijk voor vleermuizen, want ze weerkaatsen de tonen van deze dieren waardoor ze kunnen navigeren.
Hoe breder de takkenwal, hoe meer natuur erin te vinden is
takkenwal
       
Veel vogels      
Op een lijst wordt door de tuinleden vermeld welke waarnemingen zij in hun tuin of elders op het complex hebben gedaan. Door zo te inventariseren is geconstateerd dat er de laatste jaren inderdaad meer dieren zijn bijgekomen.
Vooral het grote aantal vogels valt op: merels, zanglijsters, winterkoningen, heggenmussen, kool- en pimpelmezen, staartmezen, fitissen, goudhaantjes, roodborsten, tapuiten, tjiftjaffen en zelfs drie jonge ransuilen, die in de vroege schemering over het complex vlogen.
Maar ook de grote bonte specht liet zich zien in de bomen.
In de sloten zagen we wilde eenden, zwanen- en meerkoetenparen en waterhoentjes, alle met jongen.
de Tjiftjaf
       
Zeldzame vlinders      
Wat de vlinders betreft werd in de warme zomer van 2003 de zeldzame koninginnenpage aangetroffen en ook de rups daarvan.
Verder atalanta’s, dagpauwogen, koolwitjes, het landkaartje en zelfs een parelmoervlinder, die net als hun rupsen van viooltjes leven. Ook de gehakkelde aurelia werd gezien. Deze vlinder komt vooral voor in het oosten en zuiden van ons land.
Gehakkelde Aurelia
       
Brandnetels en andere wilde planten    
Veel vlinders, zoals de dagpauwoog en de kleine vos, hebben brandnetels nodig om hun eitjes op af te zetten. Daarom worden deze planten op het complex gedoogd. Ook dit is een vorm van Natuurlijk Tuinieren.
Voor vlinders die verzot zijn op de nectar van de bloemen van de vlinderstruik, staan op een rustig plekje in de zogenaamde ecohoek veel van deze struiken. Voor de solitair levende wilde bijen is een speciale bijenmuur gebouwd.
Moerasspirea

Gestreefd wordt naar een grote soortenrijkdom aan (wilde) planten, want hoe groter de biodiversiteit, hoe groter ook de verscheidenheid aan insecten en andere dieren.
Om uit de veelheid enkele te noemen: verschillende kaasjeskruidsoorten, knoopkruid, koekoeksbloem, koninginnenkruid, moerasspirea en smeerwortel.

Wat ook onder Natuurlijk Tuinieren valt zijn de natuuroevers met een grote verscheidenheid aan (wilde) planten, begroeide stapelmuurtjes (voor padden en salamanders) en verder de vlinder- en hommelkasten en de nest- en schuilkasten voor vogels en vleermuizen.
En niet onvermeld mogen blijven de vele bloemen in heel veel privé-tuinen. In de zomer gonst het er van de hommels en bijen.

Koninginnenkruid
       
Ook op onze groentetuinen wordt met natuurvriendelijke middelen gewerkt en groenten verbouwd.
Er worden ook daar geen kunstmest en milieuonvriendelijke bestrijdingsmiddelen toegepast.

De privétuinen vormen samen met het algemeen groen, te midden van weilanden en autowegen, een ware oase.
En daar zijn alle tuinleden trots op.