Inschrijven op een tuin.

Overzicht
tuinnummers
       
Inschrijven op te huur staande tuinen.
Om in te kunnen schrijven op een tuin, dient u in het bezit te zijn van een inschrijfnummer (Lidmaatschapnummer) Dit nummer ontvangt u bij inschrijving als kandidaat-lid van de vereniging.
Bent u nog geen kandidaat-lid, maar wilt u dit wel worden, wendt u zich dan tot het secretariaat van de vereniging.
U bent ook op het spreekuur van het bestuur van harte welkom.
Spreekuur bestuur van 12.00 tot 12.30 uur: van april t/m september, alle 2e en 4e zaterdagen van de maand.
In maart, oktober en november alleen op de 2e zaterdagen.
Van december tot en met februari heeft het bestuur geen spreekuur.

Het huisje dient u te kopen en wordt dan uw eigendom.
De tuin huurt u van de vereniging, deze huurt de grond van de gemeente Amstelveen.

Er zijn momenteel geen huisjes te koop  
Huisjes en tuinen te koop c.q. te huur
 
       

   

   

 

 

   

     
       

 

     

 

 
Inschrijven via een e-mail of schriftelijk aan het bestuur.

Vermeld de volgende gegevens:
Uw naam
Straat en huisnummer in Amstelveen
Postcode in Amstelveen
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Wat is (als u al lid bent) uw lidmaatschapsnummer:
Op welke tuin of tuinen U wilt inschrijven:
Datum
   
   
Tuinnummers