Bestuur en Commissies

 
 

 

 
     

Bestuurssamenstelling:

voorzitter/huismeester:
vice voorzitter:
penningmeester: Accountant
2e penningmeester/huismeester:
secretaris:
bestuursleden:

De leden van het bestuur worden gekozen door de Algemene Vergadering. Iedere drie jaar treden twee bestuursleden reglementair af en kunnen daarna telkens herkozen worden.

Spreekuur van het bestuur:

Gedurende april t/m september alle tweede en vierde zaterdagen van de maand en gedurende maart, oktober en november de tweede zaterdag van deze maanden van 12.00 tot 12.30 uur in het verenigingsgebouw op het tuincomplex, Langs de Akker 2, te Amstelveen.

Bouwcommissie: verbouw- en bouwactiviteiten in de maanden maart t/m oktober
Mail naar:    langsdeakker@hotmail.com 

Huismeester:

Voor vragen over bijzondere toegang tot het complex, de opstallen en of andere zaken die te maken hebben met het terrein waar ons complex op ligt, kunt u zich melden bij het secretariaat. (e-mail)

Commissies:

Elk lid van het bestuur heeft zitting, als bestuursafgevaardigde, in één van de acht commissies die de tuinvereniging heeft. De taxatie commissie die de tuinen en huisjes taxeert bij verkoop, de redactiecommissie die het clubblad De Akkerpraat uitgeeft, de technische commissie die de meeste technische klussen doet op het complex, en de kantinecommissie die de kantine en de bar beheert.
Verder is er een inkoopcommissie voor onze tuinwinkel, een groencommissie die het openbaar groen en het natuurvriendelijk tuinieren beheert op het complex. Er een bouwcommissie voor het geven van adviezen en het regelen van een eventueel noodzakelijke bouwvergunning.

Algemeen:

De Algemene Ledenvergadering is in de regel in de eerste week van de maand april. Alle leden hebben stemrecht.

De Statuten van de vereniging zijn evenals het Huishoudelijk-, Alcohol- en Bouwreglement bij het bestuur verkrijgbaar.